Hiện nay việc đăng ký tài khoản ChatGPT của OpenAI chưa được phép tại Việt Nam. Vì vậy để có thể đăng ký được tài khoản ChatGPT free miễn phí bạn cần phải tìm hiểu cách đăng ký bằng phương pháp Fake địa chỉ IP sang quốc tế bằng các phần mềm VPN. Bên cạnh đó bạn cần phải có một số điện thoại quốc tế để OpenAI gửi tin nhắn SMS về xác minh thì mới có thể hoàn thành việc đăng ký tài khoản.

Tài khoản ChatGPT free miễn phí

Vì vậy vấn đề khó khăn đối với các bạn là không thể tìm được một số điện thoại quốc tế để nhận được mã OPT từ OpenAI. Để giúp các bạn có thể trải nghiệm được ChatGPT trong giai đoạn này, SuperHost cung cấp tài khoản ChatGPT free bên dưới, các bạn có thể đăng nhập ChatGPT và sử dụng.

Thông tin tài khoản đăng nhập ChatGPT

Hướng dẫn sử dụng ChatGPT

Việc sử dụng ChatGPT cũng đơn giản, bạn chỉ cần đăng nhập vào ChatGPT bằng thông tin bên trên và tiến hành tạo một cuộc chát mới là có thể trải nghiệm nhanh chóng. Tuy nhiên trong quá trình chát, bạn có thể chát theo một số cú pháp như sau:

  • tiếp
  • còn nữa không
  • tôi muốn biết nhiều hơn
  • đã đầy đủ chưa

Hoặc một số cụm từ mà bạn giao tiếp hàng ngày có thể áp dụng để ChatGPT tiếp tục hỗ trợ bạn cho tới khi hết ý.