Hosting đại lý có bị giới hạn tài nguyên gì không ?

Có giới hạn, nhưng rất hợp lý.

Dịch vụ Hosting đại lý giới hạn về dung lượng ổ đĩa tổng và băng thông theo gói dịch vụ bạn mua. Và giới hạn tài nguyên RAM/CPU cho từng tài khoản con. Mỗi tài khoản con sẽ được cấp 1GB RAM và 1CPU sử dụng. Khi quá tải sẽ có thông báo lỗi 508 Resouce Limit.

Tôi có thể nâng cấp/hạ cấp gói dịch vụ Hosting đại lý được không ?

Bạn có thể nâng cấp hoặc hạ cấp bất cứ lúc nào.

Tôi có thể nâng cấp/hạ cấp riêng từng cấu hình Hosting đại lý được không ?

Hosting đại lý không hỗ trợ nâng cấp từng cấu hình như Disk, Bandwidth, RAM hay CPU. Bạn cần lựa chọn nâng cấp/hạ cấp gói dịch vụ khi tài nguyên đạt tới giới hạn.

Khách hàng có biết tôi sử dụng dịch vụ SuperHost không ?

Bạn có toàn quyền để chỉnh sửa theme cho trang Client. Vì vậy khách hàng của bạn sẽ hoàn toàn không biết thông tin gì về SuperHost.

WORDPRESS

JOOMLA

DRUPAL

MAGENTO

WIKI

phpBB

  •   CỔNG THÔNG TIN
  • Chat Now

  ĐIỂM TIN MỚI

Xin vui lòng chọn một cách hỗ trợ