Tên miền Khởi tạo Duy trì Chuyển Đăng ký
.vn 830,000đ 480,000đ Miễn phí Đăng ký
.com.vn 700,000đ 350,000đ Miễn phí Đăng ký
.net.vn 700,000đ 350,000đ Miễn phí Đăng ký
.biz.vn 700,000đ 350,000đ Miễn phí Đăng ký
.org.vn 400,000đ 200,000đ Miễn phí Đăng ký
.gov.vn 200,000đ 200,000đ Miễn phí Đăng ký
.edu.vn 400,000đ 200,000đ Miễn phí Đăng ký
.pro.vn 200,000đ 200,000đ Miễn phí Đăng ký
.info.vn 400,000đ 200,000đ Miễn phí Đăng ký
.ac.vn 400,000đ 200,000đ Miễn phí Đăng ký
.health.vn 200,000đ 200,000đ Miễn phí Đăng ký
Tên miền địa giới hành chính 400,000đ 200,000đ Miễn phí Đăng ký
Tên miền Đăng ký mới Duy trì Chuyển Đăng ký
.com 260,000đ 260,000đ 260,000đ Đăng ký
.net 290,000đ 290,000đ 1,150,000đ Đăng ký
.org 290,000đ 290,000đ 290,000đ Đăng ký
.biz 290,000đ 290,000đ 290,000đ Đăng ký
.info 270,000đ 270,000đ 270,000đ Đăng ký
.name 260,000đ 260,000đ 260,000đ Đăng ký
.pro 430,000đ 930,000đ 930,000đ Đăng ký
.us 260,000đ 260,000đ 260,000đ Đăng ký
.asia 430,000đ 700,000đ 700,000đ Đăng ký
.mobi 360,000đ 560,000đ 560,000đ Đăng ký
.cc 500,000đ 930,000đ 930,000đ Đăng ký
.sh 1,740,000đ 1,880,000đ 1,880,000đ Đăng ký
.tv 840,000đ 840,000đ 840,000đ Đăng ký
.bz 700,000đ 930,000đ 930,000đ Đăng ký
.ws 590,000đ 840,000đ 840,000đ Đăng ký
.pw 360,000đ 500,000đ 500,000đ Đăng ký
.in 260,000đ 590,000đ 590,000đ Đăng ký
.it 450,000đ 930,000đ 930,000đ Đăng ký
.xxx 1,990,000đ 2,720,000đ 2,720,000đ Đăng ký

SỰ UY TÍN

KÍCH HOẠT NHANH

QUẢN LÝ DỄ DÀNG

DNS CẬP NHẬT NHANH

MIỄN PHÍ SSL

NHẮC NHỞ THANH TOÁN