Nếu bạn đang thắc mắc muốn biết thời gian còn lại của chứng chỉ SSL website của bạn, hoặc kiểm tra nguyên nhân vì sao bạn đã mua SSL nhưng trình duyệt vẫn cảnh báo tam giác vàng hoặc dấu chấm than. Bạn hãy nhập tên miền vào khung bên dưới để kiểm tra. Sau đó hãy tham khảo hướng dẫn xử lý lỗi trình duyệt cảnh báo SSL.