Để kiểm tra một địa chỉ email có tồn tại hay không, bạn chỉ cần điền địa chỉ email đó vào khung bên dưới và bấm kiểm tra. Để việc kiểm tra sự tồn tại của email chính xác nhất, chúng tôi sẽ kiểm tra nhiều trường hợp, vì vậy thời gian xử lý có thể mất khoảng 20s.

Super Hosting chất lượng cao NVMe SSD
Super Hosting chất lượng cao NVMe SSD

Lưu ý, một số nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí (ví dụ: @ymail) hoặc dịch vụ email hosting theo tên miền vì lý do bảo mật nên đã khóa hàm kiểm tra email trên Server của họ. Do đó một số hệ thống email sẽ cho kết quả không chính xác. Riêng với Gmail chúng tôi sẽ trả về kết quả chính xác 100% vào thời điểm này.