Kính chào quý khách!

Trước hết, Công ty TNHH SUPERHOST chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua.
Nhằm mục đích đảm bảo hệ thống hoạt động tốt hơn và nâng cao chất lượng dịch vụ, SUPERHOST xin thông báo “Kế hoạch bảo trì hệ thống máy chủ Cloud Hosting”, cụ thể như sau:

 • Thời gian bắt đầu: 22h00 ngày 16/01/2021
 • Thời gian kết thúc: 22h30 ngày 16/01/2021
 • Thời gian downtime: 5p
 • Phạm vi bị ảnh hưởng: khách hàng nhận được thông báo này.

Bằng email này, SUPERHOST xin gửi thông báo đến Quý khách hàng được biết và hỗ trợ chúng tôi:

 • Hỗ trợ theo dõi, giám sát trong quá trình bảo trì.
 • Hạn chế tác động dịch vụ tại những thời điểm chúng tôi tiến hành bảo trì.

Nếu cần thêm bất cứ thông tin gì trước, trong và sau khi bảo trì, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo 1 trong 3 cách sau:
Gọi Hotline (24/7): (028) 73002073 (miễn phí)
Gửi yêu cầu trên trang: https://central.superhost.vn/submitticket.php
Email: techs@superhost.vn

SUPERHOST xin cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng của Quý khách.!

Bộ phận chăm sóc khách hàng.
Công ty TNHH SUPERHOST

================================

Dear Customer !

First of all, on behalf of SUPERHOST, we would like to sincerely thank you for your trust in our services.
Aims to ensure that the system works better and improve quality of service, is pleased to announce SUPERHOST “Planning server system maintenance Cloud Hosting”, as follows:

 • Start time: 22h00, 01/16/2021
 • End time: 22h30, 01/16/2021
 • Downtime: 5 minutes
 • The affected ranges: Customers recieve this email.

So, SUPERHOST would like to send this message to let you know and work together with us:

 • Keep monitoring your service during maintenance
 • Use your service with limited during the time we perform maintenance plan.

If you need any further information, please contact us in 1 of the following ways:

 • Make free call to our hotline (24/7): (028) – 73002073
 • Submit the ticket on the support page: https://central.superhost.vn/submitticket.php
 • Email to: techs@superhost.vn

Special thanks!

Customers Care Department.
SUPERHOST Co.,LTD