Nhà đăng ký tên miền Công ty TNHH SuperHost gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Đối tác luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Ngày 27/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 14/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Công ty SuperHost thông báo Quý khách hàng, Quý Đối tác lưu ý một số nội dung liên quan đến tên miền:

Hành vi vi phạm Mức xử phạt (triệu đồng) Căn cứ pháp lý
Thông báo thiếu một trong các thông tin của cá nhân, tổ chức sử dụng TMQT với Bộ TTTT theo quy định. 10 – 20 Điểm a Khoản 1 Điều 44 Nghị định 15/2020/NĐ-CP
Không cập nhật khi có sự thay đổi một trong các thông tin liên hệ của cá nhân, tổ chức sử dụng tên miền theo quy định. 10 – 20 Điểm b Khoản 1 Điều 44 Nghị định 15/2020/NĐ-CP
Không cung cấp thông tin về tên miền hoặc không phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu. 10 – 20 Điểm c Khoản 1 Điều 44 Nghị định 15/2020/NĐ-CP
Không thông báo việc sử dụng TMQT với Bộ TTTT. 20 – 30 Điểm a Khoản 2 Điều 44 Nghị định 15/2020/NĐ-CP
Thông tin đăng ký sử dụng tên miền không chính xác, không trung thực. 20 – 30 Điểm c Khoản 2 Điều 44 Nghị định 15/2020/NĐ-CP
Mạo danh tổ chức, cá nhân khác để thực hiện việc đăng ký tên miền. 20 – 30 Điểm d Khoản 2 Điều 44 Nghị định 15/2020/NĐ-CP
NĐK TMQT tại Việt Nam không hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng TMQT thực hiện việc thông báo trên môi trường mạng với Bộ TTTT và khi có sự thay đổi thông tin đã thông báo phải cập nhật sự thay đổi hoặc gửi văn bản về Bộ TTTT để điều chỉnh thông tin. 20 – 30 Điểm a Khoản 1 Điều 45 Nghị định 15/2020/NĐ-CP
NĐK TMQT tại Việt Nam không báo cáo, cập nhật danh sách TMQT mà mình đang quản lý qua môi trường mạng về Bộ TTTT. 20 – 30 Điểm b Khoản 1 Điều 45 Nghị định 15/2020/NĐ-CP
Không xây dựng hoặc không công bố các biểu mẫu, quy trình, thủ tục đăng ký tên miền. 20 – 30 Điểm c Khoản 1 Điều 45 Nghị định 15/2020/NĐ-CP
Không hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân các quy định về đăng ký sử dụng tên miền. 20 – 30 Điểm d Khoản 1 Điều 45 Nghị định 15/2020/NĐ-CP
Lưu giữ không đầy đủ hoặc không chính xác thông tin hồ sơ đăng ký tên miền hoặc hồ sơ thay đổi thông tin của khách hàng mà mình cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền. 30 – 50 Điểm d Khoản 2 Điều 45 Nghị định 15/2020/NĐ-CP
Cung cấp thông tin không chính xác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xử lý các vụ việc liên quan đến tên miền do mình quản lý. 30 – 50 Điểm đ Khoản 2 Điều 45 Nghị định 15/2020/NĐ-CP
Không phải là NĐK tên miền chính thức của ICANN hoặc không có hợp đồng ký với NĐK tên miền chính thức của ICANN khi cung cấp dịch vụ đăng ký TMQT  tại Việt Nam. 70 – 100 Điểm a Khoản 4 Điều 45 Nghị định 15/2020/NĐ-CP
Không thực hiện việc báo cáo với Bộ TTTT khi cung cấp dịch vụ đăng ký TMQT tại Việt Nam. 70 – 100 Điểm b Khoản 4 Điều 45 Nghị định 15/2020/NĐ-CP
Cung cấp dịch vụ đăng ký TMQT tại Việt Nam nhưng không phải là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam. 70 – 100 Điểm c Khoản 4 Điều 45 Nghị định 15/2020/NĐ-CP

Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP; Nghị định số 119/2020/NĐ-CP:

Bổ sung Điều 4a vào sau Điều 4 như sau:

“Điều 4a. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

1. Việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Phần thứ tư Luật Xử lý vi phạm hành chính và quy định tại Nghị định này.

2. Tạm giữ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, tên miền quốc tế phân bổ cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm hành chính đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Cung cấp, truyền đưa, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia;

b) Cung cấp, truyền đưa thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, không phù hợp với lợi ích của đất nước, gây ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại truyền thống lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc; cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, kích động khủng bố, bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội;

c) Cung cấp, truyền đưa thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

d) Cung cấp, truyền đưa các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc không được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu;

đ) Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung vi phạm quy định của pháp luật;

e) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam) có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, người có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính thực hiện tạm giữ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, tên miền quốc tế phân bổ cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.”

 

Bằng thông báo này, SuperHost lưu ý Quý Đối tác khẩn trương rà soát để xử lý các nội dung trên. Đặc biệt thực hiện rà soát danh sách tên miền chưa có hồ sơ thì thông báo đến SuperHost để bổ sung hồ sơ để hoàn tất thủ tục và xác thực thông tin đăng ký theo quy định, tránh vi phạm bị xử phạt. Nghị định số 14/2022/NĐ-CP tăng cường xử lý các hành vi vi phạm lĩnh vực viễn thông, an toàn thông tin trên mạng.