Litespeed hay OpenLiteSpeed là một webserver có hiệu suất cao, là một môi trường lý tưởng khi hosting cho wordpress. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cài đặt Memcached cho DirectAdmin để có thể hoạt động cùng với plugin Litespeed Cache của WordPress.

Môi trường máy chủ trước khi cài đặt Memcache

 • Hệ điều hành CentOS 7
 • DirectAdmin bản quyền
 • LSPHP phiên bản 8.0
 • Webserver OpenLiteSpeed
 • Database MySQL
 • CustomBuild  2.0

Phân biệt Memcached và Memcache, Memcached Extension PHP

Trước tiên bạn cần hiểu để Website WordPress của bạn có thể hoạt đông được với Memcached thì máy chủ cần phải được cài đặt 3 ứng dụng: Memcached, Memcached Extension và Memcache Extension. Trong đó:

 • Memcached: Đây là một ứng dụng chạy độc lập như một dịch vụ trên hệ điều hành. Ứng dụng này có thể chạy bằng cách mở port hoặc socket. Bạn có thể start/stop Memcached giống các dịch vụ khác như Web Server, Database Server…
 • Memcached Extension: Đây là một Extension của PHP (hoặc LSPHP nếu bạn chạy Litespeed) để WordPress kết nối xuống Memcached Service.
 • Memcache Extension: Đây cũng là một Extension của PHP (hoặc LSPHP nếu bạn chạy Litespeed) để WordPress kết nối xuống Memcached Service.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt 3 ứng dụng này trên máy chủ DirectAdmin để bạn có thể kết nối WordPress xuống Memcached để tăng tốc độ truy cập website.

Cài đặt Memcache Extension

Bước 1: Chạy lệnh

pecl install memcache

Sau khi thực hiện lệnh trên bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

cài đặt memcache trên directadmin
Cài đặt extension php memcache trên Directadmin

Bước 2: Thêm memcache.so vào file /usr/local/php80/lib/php.conf.d/90-custom.ini

extension=memcache.so

Cài đặt Memcached Extension

Bước 1: Chạy lệnh:

yum install libmemcached-devel

Bước 2: Chạy các lệnh:

 • wget https://launchpad.net/libmemcached/1.0/1.0.18/+download/libmemcached-1.0.18.tar.gz
 • gunzip libmemcached-1.0.18.tar.gz
 • tar -xvf libmemcached-1.0.18.tar
 • cd libmemcached-1.0.18
 • ./configure
 • cd /usr/local/directadmin/scripts/custom
 • wget https://raw.githubusercontent.com/poralix/directadmin-utils/master/php/php-extension.sh -O php-extension.sh
 • chmod 750 php-extension.sh
 • ./php-extension.sh install memcached

Sau khi chạy các lệnh trên thành công bạn sẽ nhận được kết quả thông báo như hình sau:

Cài đặt memcached cho DirectAdmin
Cài đặt memcached extension cho DirectAdmin

Bước 3: Thêm memcached.so vào file /usr/local/php80/lib/php.conf.d/90-custom.ini

extension=memcached.so

Cài đặt Memcached cho DirectAdmin

Bước 1: Chạy lệnh:

yum install memcached -y

Bước 2: Khởi động memcached service lên sau khi cài đặt

systemctl start memcached
systemctl enable memcached
systemctl status memcached

Kết nối WordPress với Memcached bằng Plugin Litespeed Cache

Bạn hãy bắt đầu cài đặt plugin Litespeed Cache và active lên, sau đó bạn vào thẻ Object và cấu hình như hình sau:

Kết nối WordPress với memcached bằng Litespeed Cache
Kết nối WordPress với memcached bằng Litespeed Cache

 

Mặc định memcached service sẽ chạy với TCP/IP mở port 11211. Để gia tăng hiệu suất bạn có thể chuyển qua chạy bằng TCP/Socket. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chạy memcached với socket trong một bài viết khác. Việc chạy bằng Socket sẽ giúp gia tăng hiệu suất cho hosting wordpress tốt nhất mà chạy bằng TCP/IP sẽ không đáp ứng được.

Chúc bạn cài đặt memcache cho DirectAdmin một cách thành công !

 

5/5 - (4 bình chọn)