Video tổng hợp hình ảnh sinh nhật SuperHost lần thứ 8, được tổ chức đơn giản ngay tại sân thượng tầng 4 của công ty.

Chi tiết cả nhà xem thêm ở đây nhé!