Đăng nhập
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...


Theo thông tin SuperHost mới nhận được, hiện tại phía Cục An toàn thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành công văn số 1024/CATTT-VNCERT về việc rà quét, xử lý, bóc gỡ mã độc chiến dịch tấn công mạng có chủ đích. Cụ thể như sau:

Cục An toàn thông đã phát hiện và ghi nhận chiến dịch tấn công mạng có tổ chức và có chủ đích (APT) với máy chủ điều khiển đặt bên ngoài lãnh thổ đã phát tán mã độc quy mô lớn nhằm vào các hệ thống thông tin của các cơ quan Chính phủ và chủ quản hệ thống thông tin hạ tầng tại Việt Nam.

Cục An toàn thông tin đề nghị các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp thực hiện gấp các biện pháp:

  1. Tải công cụ rà quét, diệt các mã độc của chiến dịch APT tại đường dẫn:

http://remove-apt.vnpt.vn/download/tools/incident-response-v1.0.exe

  1. Giám sát, ngăn chặn kết nối đến các máy chủ điều khiển mã độc theo danh sách phụ lục của công văn.
STTC&CSTTC&C
1adobephotostage.com28207.148.12.47
2olk4.com29149.28.74.41
3apple-net.com30207.148.78.101
4wbemsystem.com31149.28.74.149
5yahoorealtors.com3250.63.202.59
6airdndvn.com33198.54.117.200
7officeproduces.com34198.54.117.199
8web.adobephotostage.com35198.54.117.198
9Web.officeproduces.com36198.54.117.197
10Up.officeproduces.com37162.255.119.150
11We.officeproduces.com38167.88.180.148
12Download.officeproduces.com39167.88.177.224
13geocities.jp40167.88.180.3
14update.olk4.com4145.248.87.14
15www.cab-sec.com4291.195.240.117
16167.88.178.2443103.224.182.250
1743.254.217.6744167.88.177.224
18154.221.24.4745167.88.178.24
19144.202.54.8646185.239.226.19
2050.63.202.9447185.239.226.19
2150.63.202.674845.77.209.52
2250.63.202.8249167.88.178.118
23184.168.221.9450185.239.226.61
24184.168.221.825145.77.184.12
25184.168.221.7152167.88.178.118
2650.63.202.7353185.239.226.61
2745.32.50.1505445.77.184.12

Link tham khảo:

https://ais.gov.vn/canh-bao-khuyen-nghi/lenh-dieu-phoi-ra-quet-xu-ly-boc-go-chien-dich-tan-cong-mang-co-chu-dich-apt-quy-mo-lon.htm