Theo thông tin mới nhận được, hiện tại trên Linux tiếp tục xuất hiện mã lỗi mới rất nguy hiểm cho các máy chủ Mail Server. Cụ thể như sau:

Mã lỗi 2 : CVE-2019-10149
Đánh giá: Mức độ cao
Đối tượng bị ảnh hưởng: Exim 4.8x trở về trước

Đối tượng bị ảnh hưởng là các phiên bản Exim 4.8x trở về trước. Kẻ tấn công có thể tấn công qua port 25 nhằm chiếm quyền root của hệ thống. Vì vậy, Cty SuperHost đề nghị khách hàng sử dụng Cpanel update lên bản Cpanel mới nhất bằng cách không tắt chức năng auto update của Cpanel.

Đối với khách hàng sử dụng Directadmin vui lòng dùng lệnh:

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build update

./build exim

Cty SuperHost xin thông báo để Quý khách được biết và xử lý theo hướng dẫn để đảm bảo yêu cầu từ VNCERT.