Giới thiệu

Sau khi bạn đăng ký tên miền, để tên miền hoạt động bạn cần phải trỏ tên miền về 1 địa chỉ IP của máy chủ hosting. Một tên miền sẽ có nhiều loại bản ghi (record) phục vụ cho nhiều dịch vụ khác nhau, nếu bạn đang thắc mắc cách trỏ tên miền về hosting, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số bản ghi thông dụng của tên miền trước nhé.

Các loại bản ghi (record) thông dụng của tên miền

  1. A: Loại bản ghi được sử dụng khi bạn có nhu cầu chạy website, hoặc tên miền con của website (còn gọi là subdomain). Nghĩa là bạn phải tạo bản ghi A trỏ về địa chỉ IP máy chủ Hosting chứa website. Ví dụ: superhost.vn hoặc blog.superhost.vn.
  2. CNAME: Loại bản ghi để giúp tên miền có thêm tên giả phía trước (không phải subdomain). Ví dụ: www.superhost.vn hoặc ww2.superhost.vn. Tất cả đều sẽ chạy về tên miền chính là superhost.vn.
  3. MX: Loại bản ghi được sử dụng khi bạn cài đặt mail server. Bản ghi MX sẽ giúp chỉ ra địa chỉ máy chủ nhận mail. Khi tạo bản ghi MX bạn cần phải có thêm tham số Độ ưu tiên (priority) để chỉ thứ tự máy chủ nhận mail. (vì bạn sẽ có nhiều máy chủ mail).
  4. TXT: Bản ghi TXT thường được sử dụng trong các trường hợp đặc biệt. Ví dụ như xác nhận tên miền bằng SPF Record, DKIM giúp bạn gửi mail không bị rơi vào Spam. TXT thường là một đoạn, một chuỗi dài dưới 256 ký tự.
  5. SRV: Đây là bản ghi đặc biệt được sử dụng trong 1 số dịch vụ đặc biệt, yêu cầu khai báo giao thức (protocol), cổng máy chủ (port), trọng số (weight) và tên miền (hostname). Các bạn sử dụng Mail Office 365 của Microsoft sẽ cần khai báo các SRV record.

Trỏ tên miền về địa chỉ IP máy chủ Web Hosting

Bước 1: Đăng nhập trung tâm khách hàng

Đăng nhập SuperHost

Bước 2: Tìm đến menu Tên miền đã đăng ký

Các tên miền đã đăng ký

Bước 3: Chọn tên miền bạn đang muốn trỏ DNS

Chọn tên miền đang muốn trỏ DNS

Bước 4: Chọn menu Quản lý DNS Record

Chọn menu Quản lý DNS Record

Bước 5: Tiến hành tạo các bản ghi DNS bạn muốn theo bảng hướng dẫn sau:

Host TTL Loại bản ghi Địa chỉ đích
Để chạy 1 website @ 14440 A tenmiencuaban.com
Để chạy 1 subdomain sub 14440 A tenmiencuaban.com
Để tạo tên giả www 14440 CNAME tenmiencuaban.com
Để nhận được mail @ 14440 MX độ ưu tiên và tenmienmaychumail.com
Để xác thực SPF cho tên miền @ 14440 TXT Đoạn xác thực ví dụ: v=spf1 +a +mx +ip4:103.82.32.24 ~all
Hướng dẫn thêm bản ghi mới cho website

Lời kết

Sau khi tạo các bản ghi, bạn cần chờ 5-10P để hệ thống DNS cập nhật thông tin bản ghi mới, sau đó bạn có thể xóa lịch sử trình duyệt để kiểm tra lại.

Bài viết mang tính chất hướng dẫn chung, vì vậy nếu bạn còn thắc mắc chưa biết phải trỏ như thế nào, xin hãy để lại comment bên dưới để cùng thảo luận nhé.

Đánh giá post