Mỗi tên miền đều có vòng đời của nó. Có tên miền, chỉ sở hữu một “vòng đời”. Nhưng có những tên miền, trong quá trình tồn tại, nó trải qua nhiều vòng đời khác nhau. Trong bài viết này chúng tôi xin mô tả chi tiết vòng đời của 1 tên miền Việt Nam do VNNIC ( nhà quản lý tên miền Việt Nam ) qui định.

Vòng đời của tên miền Việt Nam

Vòng đời của tên miền Việt Nam

Vòng đời tên miền Việt Nam trải qua 5 giai đoạn :

Giai đoạn 1: Trạng thái tên miền tự do

  • Đây là giai đoạn tên miền đang ở trạng thái tự do sẵn sàng để được đăng ký, sau khi bạn check tên miền và thấy nó chưa được đăng ký bạn có thể liên hệ với các nhà đăng ký tên miền Việt Nam để đăng ký nó.

Giai đoạn 2: Trạng thái tên miền đã được đăng ký

  • Tên miền sau khi đăng ký phải được duy trì ngay. Thời gian cho phép duy trì tối thiểu là 1 năm và tối đa là 50 năm. Sau khi tên miền đã được duy trì, người dùng có thể sử dụng để làm website, blog, email … tùy theo mục đích của người dùng.

Giai đoạn 3: Trạng thái tên miền hết hạn và tạm dừng hoạt động

  • Trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn hoạt động bình thường.
  • Từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 35 sau khi hết hạn, tên miền trong trạng thái tạm ngừng hoạt động.

Giai đoạn 4: Trạng thái xử lý thu hồi

  • Sau 30 ngày, kể từ ngày tạm ngừng hoạt động tên miền, chủ thể đăng ký tên miền không nộp phí duy trì tên miền, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi.

Giai đoạn 5: Trở lại trạng thái tự do

  • Tên miền sau khi được thu hồi hoàn tất sẽ trở lại trạng thái tự do và bắt đầu 1 vòng đời mới.

Kết luận

Với tên miền Việt Nam sau khi hết hạn ( giai đoạn 3 ) bạn có khoảng 35 ngày để gia hạn lại trước khi tên miền bị thu hồi. Vì vậy hãy nhanh tay gia hạn tên miền đúng thời điểm để sở hữu tên miền ưng ý của bạn nhé.

Như vậy chúng tôi vừa giới thiệu với bạn về vòng đời của 1 tên miền Việt Nam. Trong bài viết tới, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn về vòng đời của 1 tên miền quốc tế sẽ như thế nào nha !

Đánh giá post