Trước tiên ta login User vào DirectAdmin.

1.Chỉnh sửa 1 File thì làm theo các bước như sau:

Bước 1: Click vào Files.

Click vào Files để vào phần quản trị Files manager

Bước 2: Đến Files cần chỉnh sửa Click vào Edit.

Bước 3: Bắt đầu chỉnh sửa File.

2. Thay đổi tên của file hoặc thư mục.

Bước 1: Click vào Rename.

Bước 2: Thay đổi tên Files.

3. Copy File hoặc thư mục .

Bước 1: Chọn đến file cần copy click vào “Copy”.

Bước 2: Nhập tên file muốn copy.

4. Nén File hoặc thư mục.

5. Giải nén một file nén (zip, tar, tar.gz).

Bước 1: Chọn File cần giải nén click vào Extract.

Bước 2: Đường dẫn cần giải nén và click vào Extract.

6. Phân quyền cho một file hoặc thư mục.

Bước 1:  Check vào các file hoặc thư mục cần phân quyền.

Bước 2: Phân quyền (lưu ý: phân quyền bằng số).

777: quyền Full (đọc, ghi, thực thi/ truy cập).

755: root (quyền Full) – User: đọc, thực thi/ truy cập – Other: đọc, thực thi/ truy cập.

Bước 3: Nếu đúng, các quyền sẽ thay đổi ở đây.

7. Reset lại chủ sở hữu (Owner) của file or folder.

8. Copy, move nhiều file hoặc thư mục.

Bước 1: Check vào các file hoặc thư mục cần copy hoặc move. Click vào Add to Clipboard.

Bước 2: Di chuyển đến thư mục đích. Click vào Copy Clipboard Files here

Như vậy là hoàn thành. Move cũng làm tương tự nhưng click vào Move Clipboard Files here.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Đánh giá post