Để thay đổi mật khẩu bất kỳ tài khoản nào trong DirectAdmin, bạn đăng nhập vào tài khoản admin của DirectAdmin ( là tài khoản có quyền cao nhất trong DirectAdmin). và thao tác như sau.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản admin

Bấm chọn hình cái ổ khóa Passwords

 

Bước 2: Thay đổi thông tin mới cho Passwords

Sau đó thì nhập pass cũ tiếp đó ta nhập pass mới xong xác nhận lại pass mới. Sau đó ấn Submit

Chúc các bạn thành công!

Đánh giá post