Cronjobs là một tiện ích trên linux cho phép thực hiện các tác vụ một cách tự động thay vì thủ công được lên lịch định kỳ thực hiện công việc có tính chất lặp đi lặp lại theo ý muốn, chạy ở chế độ nền của hệ thống.

Nếu website của bạn có sử dụng cronjob, các cách thức sau đây sẽ hướng dẫn bạn chi tiết các bước cách thiết lập lên lịch thực thi cho một cronjob trên Direct Admin.

Bước 1:  Login user vào DirectAdmin. Chọn Cronjobs

Bước 2:  Thiết lập các thông số

Sau khi setup thời gian và đặt lệnh thực thi, bạn chon Add để thêm cronjob vào hệ thống.

Chúc các bạn thành công!

Đánh giá post