Bước 1: Login User vào DirectAdmin. Chọn MySQL Management

Click vào MySQL Management

Bước 2: Click vào phpMyAdmin

Tại đây sẽ xuất hiện màn hình đăng nhập , bạn nhập vào tên User của database và mật khẩu và click “Log In” để đăng nhập thì bạn sẽ váo giao diện của phpMyAdmin

Bước 3: Khi đăng nhập vào phpMyAdmin thành công, click vào database và chọn Import

Bước 4: Click Chọn tệp để upload file database (.sql) lên và nhấn thực hiện để import database

Chúc các bạn thành công!

 

Đánh giá post