Hiện tại, aaPanel được tích hợp sẵn công cụ hỗ trợ cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí Let’s Encrypt và chứng chỉ SSL trả phí. Vì vậy bạn có thể cài đặt nó trên trang web của mình bằng một vài bước đơn giản.

Cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí trên aaPanel

Bước 1: Chọn Website cần cài đặt SSL trên aaPanel

Để cài chứng chỉ SSL miễn phí cho một website trên AAPanel, bạn Login vào trang quản trị aaPanel ⇒ Chọn Website. Bạn chọn Website muốn cài SSL và nhấn vào SSL.

Cấp SSL cho website trên aaPanel
Cấp SSL cho website trên aaPanel

Lưu ý: Tên miền phải được trỏ về DNS của máy chủ thì mới cấp được SSL.

Bước 2: Cài đặt chứng chỉ SSL

Xuất hiện hộp thoại cấp SSL. Tại đây bạn chọn Let’s Encrypt và chọn Verification mode (kiểu chứng thực), sau đó chọn tất cả tên miền của website này cần chứng thực.

Ở phần Verification mode thì nên chọn ở từng trường hợp như sau:

  •  File verification: Chứng thực bằng cách tự động tạo tập tin trên máy chủ hiện tại, bạn nên chọn phương thức này nếu website đang trỏ trực tiếp về IP của máy chủ đang dùng aaPanel.
  • DNS verification: Chứng thực bằng cách tạo các bản ghi vào DNS của tên miền, nên chọn nếu tên miền bạn đang trỏ về máy chủ khác nhưng cần cài SSL lên aaPanel.

Chọn Apply để hoàn tất, lúc này nó sẽ hiện ra cửa sổ hiển thị quá trình chứng thực và cài đặt SSL vào website.

Bước 3: Hoàn tất quá trình cài đặt chứng chỉ SSl

Sau khi hoàn tất quá trình chứng thực sẽ hiển thị thông báo kèm theo thông tin chi tiết về thời hạn của chứng chỉ, cũng như private key và chứng chỉ. Lúc này bạn chọn vào Force HTTPS để website tự động chuyển về giao thức HTTPS khi truy cập trên trình duyệt.

Cấp SSL thành công
Cấp SSL thành công

Gia hạn chứng chỉ SSl của Let’s Encrypt

AAPanel sẽ có cron chạy kiểm tra trạng thái chứng chỉ mỗi ngày vào lúc 0h10p, và nó sẽ tự động gia hạn các chứng chỉ khi thời hạn chứng chỉ SSL còn lại 1 ngày.

Trường hợp bạn muốn gia hạn chứng chỉ SSL của Let’s Encrypt thủ công, thì bạn chọn mục Certificate holder rồi ấn nút Deploy.

Gia hạn SSL trên aaPanel
Gia hạn SSL trên aaPanel

Bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt và gia hạn chứng chỉ SSL. Mong bài viết này sẽ hữu ích với bạn!

Đánh giá post