Bước 1: Thực hiện trỏ domain cần cài đặt và cấu hình SSL về IP của hệ thống sử dụng control DirectAdmin (bao gồm cả record www).

Xin lưu ýBước này là rất quan trọng và sẽ quyết định sự thành công của quá trình cài đặt và cấu hình SSL free cho domain.

Bước 2: Login User vào DirectAdmin, chọn SSL Certificates

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin như hình dưới đây và chọn Save

Sau khi nhấn Save sẽ xuất hiện thông báo như hình dưới đây có nghĩa là quá trình cài đặt và cấu hình SSL cho domain đã hoàn thành.

Chúc các bạn thành công!

Đánh giá post