EMAIL-ONE

 • 1 địa chỉ email
 • 1GB ổ đĩa
 • 0 tên miền phụ
 • 1 mail list

EMAIL-TWO

 • 10 địa chỉ email
 • 20GB ổ đĩa
 • 1 tên miền phụ
 • 10 mail list

EMAIL-THREE

 • 30 địa chỉ email
 • 30GB ổ đĩa
 • 2 tên miền phụ
 • 30 mail list

EMAIL-FOUR

 • 50 địa chỉ email
 • 40GB ổ đĩa
 • 3 tên miền phụ
 • 50 mail list

EMAIL-FIVE

 • 100 địa chỉ email
 • 50GB ổ đĩa
 • 4 tên miền phụ
 • 50 mail list

EMAIL-SIX

 • 200 địa chỉ email
 • 80GB ổ đĩa
 • 5 tên miền phụ
 • 50 mail list

QUẢN LÝ BẰNG GIAO DIỆN ĐỒ HỌA

KIỂM TRA TÌNH TRẠNG EMAIL

CHỨNG THỰC SPF VÀ DKIM

HỖ TRỢ CẢ IMAP VÀ POP3

MAIL LIST

HỖ TRỢ KỸ THUẬT 24/7

 •   CỔNG THÔNG TIN
 • Chat Now

  ĐIỂM TIN MỚI

Xin vui lòng chọn một cách hỗ trợ