Chính sách hoàn tiền Hosting

A. Nội dung chính sách hoàn tiền Hosting:  SuperHost khẳng định chất lượng dịch vụ bằng việc cam kết hoàn lại 100% số tiền mà khách hàng đã sử dụng để đăng ký dịch vụ Hosting tại SuperHost. B. Điều kiện hoàn tiền: Tất cả các khách hàng sử dụng các gói dịch vụ Hosting … Đọc tiếp Chính sách hoàn tiền Hosting