Bổ sung công cụ upload và quản lý chứng minh thư tại SuperHost