Cải thiện tốc độ cập nhật DNS nhanh nhất và tối ưu giao diện sử dụng