Facebook, Instagram và Messenger sập mạng trên toàn cầu