CLOUD SERVER CLOUD VPS VPS
Mô hình hoạt động Mô hình máy chủ ảo truyền thống là sử dụng 1 máy chủ vật lý để tạo ra nhiều máy chủ ảo bên trong. Đây gọi là Single Node.
Mô hình hiện đại là sử dụng nhiều máy chủ vật lý, kết nối lại với nhau tạo thành 1 cụm (cluster) nhiều máy chủ để tạo ra nhiều máy chủ ảo trong đó. Đây gọi là nền tảng hệ thống Cloud.
Trên cụm máy chủ Trên cụm máy chủ Trên một máy chủ
Công nghệ ảo hóa Trên thế giới hiện tại có 2 loại ảo hóa chính, một là ảo hóa toàn phần, hai là ảo hóa một phần.

Ảo hóa toàn phần nghĩa là máy chủ ảo đó được ảo hóa từ toàn bộ phần cứng của máy chủ vật lý, bao gồm cả BIOS, khi đó máy chủ ảo hóa toàn phần giống như 1 máy tính vật lý có đầy đủ tính năng.

Ảo hóa một phần nghĩa là máy chủ ảo được ảo hóa từ lớp hệ điều hành của máy chủ vật lý, khi đó máy chủ ảo giống như thừa hưởng 1 phần chức năng của hệ điều hành của máy chủ vật lý.

Ảo hóa toàn phần tốt hơn ảo hóa một phần.
Toàn phần Một phần Tùy vào máy chủ vật lý hỗ trợ ảo hóa nào
Xâm chiếm tài nguyên Các máy chủ ảo nằm trên cùng 1 máy chủ vật lý, trường hợp có 1 máy chủ ảo hoạt động quá mạnh, sẽ chiếm hết tài nguyên của máy chủ vật lý. Từ đó sẽ làm ảnh hưởng tới độ ổn định và tài nguyên của các máy chủ ảo khác. Tuy nhiên, tùy thuộc vào công nghệ ảo hóa mà có thể tránh được tình trạng này. Không bị Có bị Không/Có
Tài nguyên nâng cấp Nền tảng Cloud có khả năng mở rộng vô hạn, vì vậy máy chủ ảo trên Cloud sẽ nâng cấp vô hạn. Với máy chủ ảo trên 1 máy chủ vật lý, sẽ bị giới hạn bởi tài nguyên máy chủ vật lý đó. Vô hạn Vô hạn Giới hạn phần cứng máy chủ vật lý
Thời gian triển khai Nhanh Nhanh Chậm
Độ bảo mật Người quản trị sẽ không thể truy cập máy chủ ảo hóa toàn phần từ máy chủ vật lý. Vì vậy sẽ đảm bảo rằng dữ liệu trên máy chủ ảo của bạn sẽ an toàn 100%. Với ảo hóa một phần thì người quản trị sẽ ra vào một cách thoải mái. ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Độ ổn định Ảo hóa toàn phần luôn được cấp đúng tài nguyên phần cứng, vì vậy độ ổn định luôn ở mức 99%. Ảo hóa một phần có thể bị xâm chiếm lẫn nhau, khi đó sẽ mất độ ổn định cần thiết. ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Độ tin cậy Nền tảng Cloud được xây dựng bằng cách ghép nối nhiều máy chủ vật lý lại với nhau, và tài nguyên phần cứng luôn dồi dào, do đó độ tin cậy của Cloud luôn ở mức cao nhất. ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Khả năng chịu tải ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Đánh giá tổng quan Đánh giá từ kinh nghiệm nhiều năm sử dụng và quản trị ảo hóa của Admin ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

CENTOS

DEBIAN

UBUNTU

FREEBSD

WINDOWS 7,8,10

WINDOWS SERVER 2003, 2008, 2012

Sales chat
Bạn đã là khách hàng
Login SuperHost
  •   HỖ TRỢ 24/7
  • Chat Now

  HỖ TRỢ 24/7

- HOTLINE: 0931150780

- EMAIL: info@superhost.vn

Xin vui lòng chọn một cách hỗ trợ