Thông báo sự cố lỗi Network từ phía Datacenter lúc 13h54