Thông báo giới hạn số lượng tài khoản Cpanel trên các dịch vụ Reseller Hosting